Fabriksparken 1

I en levande och tilltalande del av Sundbyberg bygger Skandia Fastigheter 450 nya bostäder med omtanke för ett socialt och hållbart liv mitt i stad och park. Entrén till området är portiken från Sundbyberg och intilliggande Signalfabriken. Vasagatan som går genom Fabriksparken ska bli en attraktiv plats varje dag året runt. Här finns ett torg med fik, uteserveringar och små butiker. I Fabriksparken är det socialt och vi har byggt in många sällskapliga platser så det blir lätt att umgås.