Sök på sidan
Logga in
Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Allmän information

Om föreningen

Brf Fabriksparken 1 innefattar byggnaderna på fastigheten Alpha 1 med adresserna Löfströms allé 2A-2E, Spinnergatan 5-7, Vasagatan 15-15B och Tråddragargränd 6A-8B.

I fastigheten finns totalt 153 bostäder och tre lokaler som hyrs ut till näringsidkare. I byggnaden finns även gemensamhetsutrymmen såsom förråd, cykelförvaringsrum, miljörum, tvättstuga och gästlägenhet.

Att bo i Brf Fabriksparken 1

Gemensamt ägande
I en bostadrättsförening äger medlemmarna fastigheterna man bor i tillsammans med övriga bostadsrättsinnehavare. Samtliga kostnader, både regelbundna och sådanda som uppstår t ex i samband med felhantering av sopnedkast, delas upp mellan föreningens medlemmar och betalas via månadsavgiften som fastställs av föreningens styrelse. Enkel matematik säger att ju lägre kostnader föreningen har - desto lägre blir avgifterna! Hantera därför alla våra gemansamma ytor och utrustning aktsamt så minskar vi våra kostnader samtidigt som vi ökar trivseln.

Styrelsen vs. Bostadsrättsninnehavarens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och husunderhåll. Styrelsen är inte hyresvärd och du är ingen hyresgäst. Du har valt en boendeform som innebär mycket personligt ansvar. Bostadsrätt innebär stor frihet att omforma lägenheten på sitt eget sätt, måla om och inreda nästan hur som helst. Men hur mycket får man göra, och vad får man inte göra, och lika viktigt, vad måste man göra själv? Detta är viktigt att förstå när man ska köpa bostadsrätt.

Lite förenklat kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför är föreningens ansvar. Du ansvar t ex för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter. Även fasta garderober och icke-bärande innerväggar.

Lägenhetsnummer
Ovanför din ytterdörr hittar du ditt lägenhetsnummer i formatet XXXX(X) YY-ZZZZ.
XXXX(X) = Byggprojektets lägenhetsnummer - kan bestå av 4 eller 5 siffror
YY = trapphusnummer
ZZZZ = Ditt officiella lägenhetsnummer som finns registrerat hos Lantmäteriet (det är detta du använder när ditt lägenhetsnummer efterfrågas i officiella sammanhang)

Namn vid dörren och i trapphuset
Om du behöver ändra namn vid din ytterdörr, på brevlåda eller på infotavlan i entrén vänder du dig till Aphos (se kontaktuppgifter under Kontakt i menyn). Ev kostnader i samband med byte hanteras av den boende.

Försäkringar
Du ansvarar själv för att skaffa en hemförsäkring. Den ska gälla även det som du förvarar i ditt förråd. Skada eller förlust hanterar du direkt med ditt försäkrningsbolag.

Föreningen är försäkrad hos Brandkontoret och har även tecknat en tilläggsförsäkring för lägenheterna, s.k. bostadsrättstillägg så medlemmar behöver inte teckna en egen Bostadrättsförsäkring. Vid eventuellt försäkringsärende till Brandkontoret från en enskild medlem så är det medlemmen själv som ansvarar för att hantera ärendet med Brandkontoret samt betala självrisken förknippat med ärendet. Detta gäller då det är en skada i lägenheten omfattande medlemmens skyldigheter i enlighet med stadgarna. Vid försäkringsärende, använd försäkringsnummer 111827*4.

Styrelsen gör skadeanmälan då det är en skada på fastigheten.

Renoveringar
Planerar du att renovera eller bygga om din bostad ber vi dig att först läsa stadgarna. Läs noggrant § 43-44 om tillbyggnad/ombyggnad som innebär väsentlig förändring av bostaden. Har du frågor eller funderingar om bestämmelser kring renovering, ta kontakt med styrelsen (se kontaktinformation under Kontakt i menyn). Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan ska styrelsen alltid kontaktas.

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Föreningen kan också underkänna ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer bostaden till ursprungligt skick. Lägenhetsritningar finns i viss omfattning hos styrelsen.

Att tänka på vid renovering:
Om du behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet måste du meddela berörda föreningsmedlemmar i god tid. Tänk på att stänga av huvudvattenkranen, inte sidovattenkranar.

  • Använd inte trapphuset som arbetsplats när du renoverar.
  • Meddela dina grannar att renoveringen ska genomföras.
  • Renoveringsarbetet får utföras vardagar 08.00- 17.00.
  • Om du behöver använda hissen för att transportera material ber vi dig vänligen att akta inredningen. Klä gärna hissen invändigt i skyddande plast.
  • Om du önskar montera eller fästa något i räcke eller fasad behöver du styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att borra i fasaden.

Här kan du läsa Brf Fabriksparken 1:s trivselregler.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.