Sök på sidan
Logga in
Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Ansökan hos styrelsen

För att upplåta din bostadsrätt i andra hand behöver du ett skriftligt godkännande från styrelsen. Det gäller oavsett vem som ska bo i din lägenhet. Det gäller även om personen inte ska betala någon hyra till dig.

Blanketten för ansökan om andrahandsupplåtelse hittar du via länken längst ned på denna sida. Fyll i och skicka blanketten till info@fabriksparken1.se eller lämna den i föreningens postbox på Löfströms Allé 2A.

Styrelsen bedömer din ansökan och återkommer skriftligen. Observera att beskedet kan dröja. Styrelsen träffas normalt cirka en gång per månad. Se därför till att vara ute i god tid.

När styrelsen har godkänt din ansökan får din hyresgäst flytta in.

Notera att du som medlem har fullt ansvar för din hyresgäst gentemot föreningen. Du fortsätter att ha betalningsansvaret gentemot föreningen. Välj därför din hyresgäst med omsorg.


Skäl för andrahandsupplåtelse

För att andrahandsupplåtelsen ska godkännas av styrelsen måste du ha skäl för uthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

  • arbete, studier eller vård av anhörig på annan ort, till vilken du inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn eller andra närstående
  • du avser att bosätta dig i lägenheten efter pensionering
  • provboende i samboförhållande
  • militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring eller fängelsevistelse
  • bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget

Även andra skäl kan i vissa fall motivera en andrahandsupplåtelse. Styrelsen gör alltid en individuell bedömning.

Andrahandsupplåtelse får inte motiveras av enbart ekonomiska skäl.


Tidsgränser för andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse beviljas för ett år i taget. Utgångspunkten är att upplåtelsen ska pågå under en begränsad period. Ju längre tid som upplåtelsen pågår, desto lättare väger den sökandes skäl.

Vid tidsbestämda studier eller tjänstgöring på annan ort bör styrelsen kunna förnya tillståndet för andrahandsupplåtelsen under den tid som åtagandet pågår.

Vid provboende i samboförhållande godkänns i regel max ett års andrahandsupplåtelse. Samma tidsgräns gäller vid andrahandsupplåtelse för att bostaden är svårsåld.

Styrelsen gör alltid en individuell bedömning.

Avgift vid andrahandsuthyrning

Det tas ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren vid uthyrning i andra hand med belopp som uppgår till 10% årligen av prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, som gäller vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning. Upplåts en bostadsrätt under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Avgift vid andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

Avgiften är för administrativt arbete och påverkas inte av storleken på lägenheten utan är samma för alla.

Prisbasbeloppet är 47 600 kr år 2021 och 48 600 kr år 2022. Det innebär följande kostnader för bostadsrättsinnehavaren:

2021: 4760 kr/år (397 kr/mån)

2022: 4860 kr/år (405 kr/mån)

Här hittar du blanketten för ansökan om andrahandsupplåtelse

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.