Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Din bostad

Styrelsen vs. Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och husunderhåll. Styrelsen är inte hyresvärd och du är ingen hyresgäst. Du har valt en boendeform som innebär mycket personligt ansvar. Bostadsrätt innebär stor frihet att omforma lägenheten på sitt eget sätt, måla om och inreda nästan hur som helst. Men hur mycket får man göra, och vad får man inte göra, och lika viktigt, vad måste man göra själv? Detta är viktigt att förstå när man ska köpa bostadsrätt.

Lite förenklat kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför är föreningens ansvar. Du ansvar t ex för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter. Även fasta garderober och icke-bärande innerväggar.

Renovering av bostaden

Planerar ni att renovera eller bygga om er bostad ber vi er läsa stadgarna först (§ 36 och framåt). Har ni frågor om bestämmelser kring renovering, ta kontakt med styrelsen. Läs noggrant § 43-44 om tillbyggnad/ombyggnad som innebär väsentlig förändring av bostaden. Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan ska styrelsen kontaktas.

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Föreningen kan också underkänna ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer bostaden till ursprungligt skick. Lägenhetsritningar finns i viss omfattning hos styrelsen.

Att tänka på vid renovering:

 • Om ni behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet måste ni meddela berörda föreningsmedlemmar i god tid. Tänk på att stänga av huvudvattenkranen, inte sidovattenkranar.
 • Använd inte trapphuset som arbetsplats när ni renoverar.
 • Meddela era grannar att renoveringen ska genomföras.
 • Renoveringsarbetet får utföras vardagar 08.00- 17.00.
 • Om ni behöver använda hissen för att transportera material ber vi er vänligen att akta inredningen. Klä gärna hissen invändigt i skyddande plast.
 • Om ni önskar montera eller fästa något i räcke eller fasad behöver ni styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att borra i fasaden.

Balkonger, terrasser och uteplatser

Blommor och växter är trevligt och vackert, tänk på att ev. blomsterlådor och liknande ska hängas eller förankras på räckets insida, därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla/blåsa ned. Som bostadsrättshavare har ni ansvar för tillsyn och skötsel av balkong, terrass och uteplats. Med skötsel menas bl.a. rengöring samt att vintertid hålla ytan och fasaden fri från snö. I bostäder med terrass ska även bostadsrättshavaren se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Likaså är det varje bostadsrättshavares ansvar att se till att ev. brunnar rensas. Om vatten finns på balkong, terrass eller uteplats är det bostadsrättshavarens ansvar att stänga av vattenkranar vintertid så att dessa inte fryser och går sönder.

Ni som bor i en bostad med tillhörande uteplats ansvarar för att de privata tillhörigheterna placeras inom uteplatsens område. Tänk på era grannar – använd inte ytan som rengöringsplats för mattor, sängkläder och liknande. Att kasta fimpar eller annat skräp från balkonger eller terrasser är givetvis förbjudet. Vi ber er även att inte mata fåglar från balkong eller fönster.

Balkongskydd
Om du önskar sätta upp balkongskydd så är färg- och vävkod som är vald för föreningen Dickson RAL7015 (mörkgrå) och Sandatex art. 97 eller så nära det som möjligt. Ett flertal medlemmar har använt sig av markis.nu här i Sundbyberg som utan kostnad kommer ut och mäter upp så att du får den storlek du önskar.

Försäkringar

Du ansvarar själv för att skaffa en hemförsäkring. Den ska gälla även det som du förvarar i ditt förråd. Skada eller förlust hanterar du direkt med ditt försäkrningsbolag.

Föreningen är försäkrad hos Brandkontoret och har även tecknat en tilläggsförsäkring för lägenheterna, s.k. bostadsrättstillägg så medlemmar behöver inte teckna en egen Bostadrättsförsäkring. Vid eventuellt försäkringsärende till Brandkontoret från en enskild medlem så är det medlemmen själv som ansvarar för att hantera ärendet med Brandkontoret samt betala självrisken förknippat med ärendet. Detta gäller då det är en skada i lägenheten omfattande medlemmens skyldigheter i enlighet med stadgarna. Vid försäkringsärende, använd försäkringsnummer 111827*4.

Styrelsen gör skadeanmälan då det är en skada på fastigheten. Garantitiden för entreprenaden gäller till och med den 4 oktober 2024. Fram tills dess felanmäler du saker som går sönder och som täcks av garantin till Aphos (läs mer under Felanmälningar).

Garanti

Garantitiden för entreprenaden gäller till och med den 14 oktober 2024. Fram tills dess felanmäler du saker som går sönder och som täcks av garantin enligt informationen du hittar på sidan om Felanmälningar.

Brandvarnare

Det finns 2 olika brandvarnare i våra lägenheter:

 • Brandvarnare med radiolänk (varumräke Uniline, Artikelnummer E6301513). Pålitlig och driftsäker optisk brandvarnare. Uppgraderar själv sin känslighet mot brandrök kontinuerligt under hela livslängden (myndigheterna rekommenderar att brandvarnare byts efter max 10 år). Innehåller radiolänk som möjliggör att många brandvarnare kan kopplas samman trådlöst och sända fjärralarm till varandra. Inbyggt 10-årsgaranti utan miljöfarliga ämnen för både brandvarnare och radiolänk. Känner igen fukt- och dammpartiklar och meddelar om brandvarnaren behöver rengöras för att undvika falsklarm. Pausfunktion för att tillfälligt sänka känsligheten, t ex vid matlagning. Återgår automatiskt till normalläge efter 10 min. Varningssignal för svagt batteri. Läs mer här.
 • Brand- och gasvarnare, koloxiddetektor (varumärke Uniline, Artikelnummer E6300281). Optisk brandvarnare med 10-års litiumbatteri. Pausfunktion mot falsklarm. Tryck in testknappen några sekunder och brandvarnarens känslighet minskas under 10 min. Därefter återgår brandvarnaren till normalläget. Varningssignal vid låg batterispänning. Läs mer här.

Elavtal

För att se sidan om elavtal måste du först logga in. Här finner du rutinen för att teckna nätavtal och elhandlesavtal plus alla anläggnings-ID (det unika ID-numret för din lägenhet som du behöver för att teckna avtal).

Värme och ventilation

Fastigheten ansluts till fjärrvärme och uppvärmningen av samtliga bostäder sker med vattenburna radiatorer. Badrummen är utrustade med golvvärme för komfort. Ventilationssystemet är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
Temperatur i lägenheten ska vara ca 21 grader. Värmen kan justeras med termostat på radiatorerna.

Mer om ventilation

Ventilationen i Fabriksparken är byggd som man normalt bygger i bostäder nuförtiden, dvs ventilationen dimensioneras från kriteriet hygien. Det innebär att det sker en luftväxling i lägenheterna baserat på att det inte ska lukta illa utifrån normalt användande - och det som är grundkällan till lukt är vi människor.

I våra bostäder har inte kyla installerats i ventilationen för att kyla den luft som tillförs våra rum vid varma utetemeraturer. Däremot värms luften till 20-21 grader när det är kallare ute för att vi inte ska uppleva drag.

Ovan två punkter beskriver att ventilationen inte är en klimatanläggning - den håller alltså inte ner temperaturen i huset vid varmt väder. Det är vanligt att styrelsen får frågor om ventilationen på sommaren just på grund av att man upplever att lägenheten blir för varm eller att man upplever att ventilationen inte gör sitt jobb. Det är ett allmänt missförstånd att ventilationen är en klimatanläggning vilken den alltså inte är!

I ett normalstort sovrum blåses ca 10 liter luft in per sekund vilket blir 36 kubikmeter luft per timme. Det innebär att luften byts ca 1,5 gånger per timme i rummet.

Observera att det är viktigt att vi medlemmar inte börjar skruva på ventilationsdonen i taket i våra lägenheter för då förstör vi balansen i systemet.

Vill man ha en svalare temeratur kan man köpa ett kylaggregat. Persienner, plisségardiner eller vanlig vädring är andra alternativ som hjälper mot varma lägenheter.

Lägenhetsnummer

Ovanför din ytterdörr hittar du ditt lägenhetsnummer i formatet XXXX(X) YY-ZZZZ.
XXXX(X) = Byggprojektets lägenhetsnummer - kan bestå av 4 eller 5 siffror
YY = trapphusnummer
ZZZZ = Ditt officiella lägenhetsnummer som finns registrerat hos Lantmäteriet (det är detta du använder när ditt lägenhetsnummer efterfrågas i officiella sammanhang)

Namn vid dörren och i trapphuset

Om du behöver ändra namn vid din ytterdörr, på brevlåda och på infotavlan i entrén vänder du dig till Aphos (se kontaktuppgifter under Styrelsen, Aphos, Simpleko & Parkando i menyn). Bifoga alltid ditt lägenhetsnummer i kontakten med Aphos. Ev kostnader i samband med byte hanteras av den boende. Egengjorda namnskyltar får inte förekomma.

Köket

Köket är av märket Poggenpohl. Poggenpohl erjuder alla som bor i Brf Fabriksparken 1 rabatt på tillbehör när ni beställer från dem:

För beställning, kontakta:
Frej Ersa Engberg
Phone: +46 (0) 8 679 65 20
Email: frej@poggenpohlstockholm.se

Här hittar du skötselanvisningar för Poggepohlköket.

Generella tips och råd för din lägenhet:

 • För att ställa in temperaturen på golvvärmen hittar du en manual här.
 • Bra att regelbundet smörja de rörliga delarna av låsanordningen på balkongdörrar (spanjoletterna).
 • Om man upplever dålig lukt i badrum bör man först säkerställa så att insatsen i brunnen, som fungerar som vattenlås, sitter på plats ordentligt.
 • Tänk på att regelbundet diska filtret i spisfläkten! Det går att diska i maskinen, men blanda inte med annan disk utan kör filtret separat.
 • Rengör vattenlåset till tvättmaskinen regelbundet! (vattenlåset är där slangen från tvättmaskinen tömmer ut vattnet från maskinen).
 • En del upplever problem med damm kring tilluftsdon. Detta är ett välkänt problem som uppstår ibland. Det beror normalt inte på att luften som kommer från ventilationsaggregatet är smutsig. Denna luft är normalt väldigt ren då den passerat filter på vägen. Istället virvlar dammig rumsluft runt donet och damm fastnar på vägg eller tak. Detta förstärks troligtvis p g a att statisk laddning uppstår hos dammkornen på grund av flödet. Donets utformning kan påverka luftströmmarna och ge mer eller mindre damm. Tips: Dammsug bort damm med borstmunstycke. Använd inte trasa då det kan bli fula fläckar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.