Sök på sidan
Logga in
Kontaktformulär

Ekonomi & stämmor

Ekonomisk förvaltare

*

Simpleko AB

E-post: info@simpleko.se (ärenden till Simpleko hanteras snabbast och enklast via deras kundportal. Här hittar du till Simplekos portal).
Telefonnummer: 018 – 66 01 60 (vardagar kl. 9.00 – 12.00)
www.simpleko.se

Till Simpleko vänder du dig med frågor och hjälp med fakturor, pantsättning och lägenhetsförteckning mm.

Pantsättning

Underlag skickar du till Simpleko till adress:
Simpleko
Box 1005
831 21 Östersund

Om det inte finns behov för orginalhandlingar så kan du också hantera ärendet via Simplekos kundportal. Logga in med mobilt BankID och gå in och skapa ett ärende under "Ärenden" i vänstermenyn. Här hittar du till Simplekos portal.

Lägenhetsförteckning

Om du behöver en lägenhetsförteckning hanterar du det via Simplekos kundportal. Logga in med mobilt BankID och gå in och skapa ett ärende under "Ärenden" i vänstermenyn. Här hittar du till Simplekos portal.

Faktureringsadress

*

Postade fakturor:

Brf Fabriksparken 1
Fastnr 595, Box 1005
831 29 Östersund

E-postade fakturor:

 • Skicka fakturan till simpleko@ironmountain.com
 • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
 • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
 • Bilagan får vara max 2 MB
 • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
 • Information i rubriken och meddelandetexten i e-postmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
 • Fakturan ska i adressfältet innehålla "Fastnr 595, Box 1005"

Organisationsnummer

Brf Fabriksparken 1:s organisationsnummer är 769632-6169.

Räkenskapsår

Brf Fabriksparken 1:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Föreningens avgifter

Årsavgift

Årsavgiften är uppdelad på 12 jämnstora månadsavgifter som betalas till föreningens ekonomiska förvaltare, Simpleko.

Månadsavgiften ska – utan påminnelse från föreningen – betalas in i så god tid att den är föreningen tillhanda senast den första helgfria dagen i månaden. Vid försening tas en förseningsavgift ut. Förseningsavgiftens storlek beslutas på årsstämman.

Övriga avgifter:

Prisbasbeloppet är 47,600 kr för 2021 och 48,600 för 2022.

 • Överlåtelseavgift tas ut av medlem när denna beviljats medlemskap. Denna avgift betalas av köparen med 2,5% av prisbasbelopp. Detta är en engångskostnad.
  *
 • Pantsättningsavgift tas ut av medlem vid varje registreringstillfälle och bank, det vill säga en avgift för registrering av ett eller flera nya lån från en och samma bank. Denna avgift tas ut av låntagaren med 1% av prisbasbelopp (se ovan för hur pantsättning hanteras via Simpleko).
  *
 • Det tas ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren vid uthyrning i andra hand med belopp som uppgår till 10% årligen av prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, som gäller vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning. Upplåts en bostadsrätt under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Avgift vid andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

  Avgiften är för administrativt arbete och påverkas inte av storleken på lägenheten utan är samma för alla.

  Det innebär följande kostnader för bostadsrättsinnehavaren:

  2021: 4,760 kr/år (397 kr/mån)

  2022: 4,860 kr/år (405 kr/mån)

____________________________

Här hittar du föreningens årsredovisningar:

Här hittar du dokument relaterade till årsstämmor:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.