Om Föreningen

BRF Fabriksparken 1 innefattar byggnaderna på fastigheten Alpha 1 med adresserna Löfströms allé 2A-2E, Spinnergatan 5-7, Vasagatan 15-15B och Tråddragargränd 6A-8B.
I fastigheten finns idag totalt 153 st bostäder och 3 lokaler. I byggnaden finns även gemensamhetsutrymmen.

Styrelse
Anders Berg Ordförande
Erik Barkman Ledamot
Matz Rune Ledamot
Michael Wessel Ledamot

Kontakt: info@fabriksparken1.se