Om Föreningen

BRF Fabriksparken 1 innefattar byggnaderna på fastigheten Alpha 1 med adresserna Löfströms allé 2A-2E, Spinnergatan 5-7, Vasagatan 15-15B och Tråddragargränd 6A-8B.
I fastigheten finns idag totalt 153 st bostäder och 3 lokaler. I byggnaden finns även gemensamhetsutrymmen.

Styrelse:

Thomas Karlsson Ordförande

Sebastian Wippsson Kassör

Jonas Ringström Ledamot

Melvin Mohklesi Ledamot

Louise Rittberg Ledamot

Fredrik Onbiner Ledamot

Mårten Roslund Ledamot

Marcus Lundgren Suppleant

Andreas Andersson Suppleant

Camilla Moore Suppleant

Kontakt: info@fabriksparken1.se