Sök på sidan
Logga in
Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Stadgar & trivselregler

Brf Fabriksparken 1 stadgar

Här kan du läsa och ladda ner Brf Fabriksparken 1:s stadgar.

Brf Fabriksparken 1 trivselregler

Använd länkarna nedan för att lättare navigera till den delen av sidan du är intresserad av:

Att bo i bostadsrätt – Trivselregler för BRF Fabriksparken 1

Styrelsen

Årsavgift

Övriga avgifter

Försäkringar

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Renovering av bostaden

Köket

Portar

Trapphuset

Lägenhetsförråd

Cykelrum, barnvagnsrum/rullstolsförvaring

Hushållsavfall och källsortering

Gården

Takterrassen

Övernattningslägenhet

Tvättstugor

Hissar

Balkonger, terrasser och uteplatser

Hänsyn till grannar

Garantitid och felanmälan

Att tänka på när man flyttar in i en nybyggd fastighet

Felanmälan för vitaror görs direkt till vitvaruleverantören

Värme och ventilation

Brandvarnare

Övrigt

Att bo i bostadsrätt - Trivselregler för Brf Fabriksparken 1
På denna sidan finns samlad information som är viktig för er som medlemmar att känna till. Syftet är att underlätta det praktiska boendet och att skapa gemensam trivsel i föreningen.


Styrelsen
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma, senast i juni varje år. Kontakta styrelsen på info@fabriksparken1.se om ni har synpunkter eller förslag till förbättringar – ert engagemang uppskattas.

Årsavgift
Årsavgiften är uppdelad på 12 jämnstora månadsavgifter som betalas till föreningens ekonomiska förvaltare, Simpleko.

Kontaktuppgifter till Simpleko hittar du här.

Månadsavgiften ska – utan påminnelse från föreningen – betalas in i så god tid att den är föreningen tillhanda senast den första helgfria dagen i månaden. Vid försening tas en förseningsavgift ut. Förseningsavgiftens storlek beslutas på årsstämman.

Övriga avgifter
Föreningen tar ut avgifter för att administrera överlåtelser.

 • Överlåtelseavgift tas ut av medlem när denna beviljats medlemskap.
 • Pantsättningsavgift tas ut av medlem vid varje registreringstillfälle och bank, det vill säga en avgift för registrering av ett eller flera nya lån från en och samma bank.

Avgifternas storlek beslutas av styrelsen och är för närvarande:

 • Överlåtelseavgift: betalas av köparen med 2,5 % av prisbasbelopp. Detta är en engångskostnad.
 • Pantsättningsavgift: tas ut av låntagaren med 1 % av prisbasbelopp. Detta belopp tas ut varje gång bostadsrättsinnehavaren tar upp lån i bostadsrätten.
 • Avgift vid andrahandsuthyrning tas ut med belopp som uppgår till max 10 % årligen av prisbasbeloppet, enligt lagen om allmän försäkring, som gäller vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning. Upplåts en bostadsrätt under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Avgift vid andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

Prisbasbeloppet är 47 600 kr år 2021 och 48 600 kr år 2022.

Försäkringar
Fastigheten är för närvarande försäkrad hos Brandkontoret. Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för lägenheterna, s.k. ”bostadsrättstillägg”.

Föreningen har skadedjursförsäkring. Om ni upptäcker skadedjur i er bostad eller i de gemensamma utrymmena, kontakta styrelsen. Ibland kan även angränsande bostäder behöva saneras.

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Ansökan hos styrelsen

För att upplåta din bostadsrätt i andra hand behöver du ett skriftligt godkännande från styrelsen. Det gäller oavsett vem som ska bo i din lägenhet. Det gäller även om personen inte ska betala någon hyra till dig.

Blanketten för ansökan om andrahandsupplåtelse hittar du här. Fyll i och skicka blanketten till info@fabriksparken1.se eller lämna den i föreningens postbox på Löfströms Allé 2A.

Styrelsen bedömer din ansökan och återkommer skriftligen. Observera att beskedet kan dröja. Styrelsen träffas normalt cirka en gång per månad. Se därför till att vara ute i god tid.

När styrelsen har godkänt din ansökan får din hyresgäst flytta in.

Notera att du som medlem har fullt ansvar för din hyresgäst gentemot föreningen. Du fortsätter att ha betalningsansvaret gentemot föreningen. Välj därför din hyresgäst med omsorg.


Skäl för andrahandsupplåtelse

För att andrahandsupplåtelsen ska godkännas av styrelsen måste du ha skäl för uthyrningen. Exempel på godtagbara skäl är:

 • arbete, studier eller vård av anhörig på annan ort, till vilken du inte kan pendla
 • sjukdom
 • uthyrning till egna barn eller andra närstående
 • du avser att bosätta dig i lägenheten efter pensionering
 • provboende i samboförhållande
 • militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring eller fängelsevistelse
 • bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget

Även andra skäl kan i vissa fall motivera en andrahandsupplåtelse. Styrelsen gör alltid en individuell bedömning.

Andrahandsupplåtelse får inte motiveras av enbart ekonomiska skäl.


Tidsgränser för andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse beviljas för ett år i taget. Utgångspunkten är att upplåtelsen ska pågå under en begränsad period. Ju längre tid som upplåtelsen pågår, desto lättare väger den sökandes skäl.

Vid tidsbestämda studier eller tjänstgöring på annan ort bör styrelsen kunna förnya tillståndet för andrahandsupplåtelsen under den tid som åtagandet pågår.

Vid provboende i samboförhållande godkänns i regel max ett års andrahandsupplåtelse.
Samma tidsgräns gäller vid andrahandsupplåtelse för att bostaden är svårsåld.

Styrelsen gör alltid en individuell bedömning.


Renovering av bostaden
Planerar ni att renovera eller bygga om er bostad ber vi er läsa stadgarna först. Har ni frågor om bestämmelser kring renovering, ta kontakt med någon i styrelsen. Läs noggrant § 43-44 om tillbyggnad/ombyggnad som innebär väsentlig förändring av bostaden. Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan ska styrelsen kontaktas.

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Föreningen kan också underkänna ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer bostaden till ursprungligt skick. Lägenhetsritningar finns i viss omfattning hos styrelsen.

Att tänka på vid renovering:

 • Om ni behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet måste ni meddela berörda föreningsmedlemmar i god tid. Tänk på att stänga av huvudvattenkranen, inte sidovattenkranar.
 • Använd inte trapphuset som arbetsplats när ni renoverar.
 • Meddela era grannar att renoveringen ska genomföras.
 • Renoveringsarbetet får utföras vardagar 08.00- 17.00.
 • Om ni behöver använda hissen för att transportera material ber vi er vänligen att akta inredningen. Klä gärna hissen invändigt i skyddande plast.
 • Om ni önskar montera eller fästa något i räcke eller fasad behöver ni styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att borra i fasaden.

OM HUSET

Köket

Köket är av märket Poggenpohl. Poggenpohl erjuder alla som bor i Brf Fabriksparken 1 rabatt på tillbehör när ni beställer från dem:

För beställning, kontakta:
Frej Ersa Engberg
Phone: +46 (0) 8 679 65 20
Email: frej@poggenpohlstockholm.se

Här hittar du skötselanvisningar för Poggepohlköket.

Portar
Inpassering via yttre dörrar görs med din tagg. För att släppa in bud, gäster etc. används ”Aptus Home” som är en app/webblösning. Logga in på hemsidan och läs under "Säkerhet & nycklar" för att se instruktioner om hur Aptus Home fungerar och hur du får tillgång till lösningen. Föreningen använder sig inte av dörrkoder.

Se till att portar och dörrar i gemensamma utrymmen går i lås så att obehöriga inte kommer in. Detta gäller även dörrar ut mot gård och till källare.

Trapphuset
Av brandutrymningsskäl och för allas trevnad är det inte tillåtet att förvara byggmaterial, cyklar, barnvagnar, flyttgods eller liknande i trapphuset. Utrymningsvägar ska alltid vara fria i enlighet med brandsäkerhetsreglerna. Oönskad post får inte lämnas ovan eller intill postfacken. Återvinningskärl finns i föreningens miljörum.

Lägenhetsförråd
Förråd finns till varje lägenhet, de flesta är placerade i källaren. Inbrott och inbrottsförsök i källarförråd förekommer, tänk därför på att inte förvara stöldbegärlig eller värdefull egendom i dessa utrymmen.

Cykelrum, barnvagnsrum/rullstolsförvaring
Cyklar ska förvaras i cykelrummen. I varje trapphus finns ett rum avsett för förvaring av rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Cyklar ska ej placeras i dessa utrymmen, ej heller bildäck eller andra personliga tillhörigheter. Av brandutrymningsskäl får inga lösa föremål förvaras i gångarna i källare eller i trapphus. Förvara heller inte brandfarligt gods i något av dessa utrymmen.

Hushållsavfall och källsortering
Som föreningsmedlem har man ett gemensamt ansvar för att sophanteringen fungerar ordentligt. Hushållssopor ska förslutas ordentligt innan de slängs. Hushållssopor och matavfall slängs i nedkasten till sopsugen. Nedkast finns på innergården. På Spinnerigatan finns ett återvinningsrum för övriga sopor. Sortera alltid efter uppsatta skyltar, då felsortering leder till ökade kostnader. Grovsopor, och annat som det inte finns avsedda kärl för, transporterar ni själva till miljö- eller återvinningsstation.

Ställ inte er soppåse i trapphuset i väntan på att kastas, utöver otrevlig odör kan det också innebära brandfara och locka till sig skadedjur.

Installation av avfallskvarn är inte tillåtet.

Gården
Innergården är avsedd för föreningens medlemmar. På gården finns gemensamma ytor och funktioner som utekök, växthus, lekyta och rabatter. För allas trevnad ta hand om gården samt rasta inte era husdjur och fimpa inte på gården.

Takterrassen
Högst upp i trapphuset på Spinnerigatan 7 finns en gemensam takterrass. Denna är avsedd för samvaro och odling.

Övernattningslägenhet
I trapphuset på Löfströms allé 2A, en trappa upp, finns en övernattningslägenhet att boka. Denna går också att boka för mindre sammankomster. Bokning görs på bokningstavlan utanför tvättstugan på Tråddragargränd 8A eller i appen/webblösningen ”Aptus Home” och inpassering hanteras via din tagg som fungerar de tider du bokat lägenheten.

Tvättstugor
Föreningen har två gemensamma tvättstugor. Båda finns på entréplanet på Tråddragargränd 8A. Bokning görs på bokningstavlan utanför tvättstugan på Tråddragargränd 8A eller i appen/webblösningen ”Aptus Home” och inpassering hanteras via din tagg som fungerar de tider du bokat tvättstugan. Den större tvättstugan är utrustad med tvättmaskin och grovtvättmaskin, torkskåp och torktumlare, den mindre är utrustad med tvättmaskin och torktumlare.

Hissar
Om ni skulle ha otur att tappa något ner i hisstrumman kan ni kostnadsfritt hämta detta i samband med den årliga besiktningen. Vid annan tidpunkt får ni själv stå för kostnaden. Anmäl behovet till styrelsen.

Balkonger, terrasser och uteplatser
Blommor och växter är trevligt och vackert, tänk på att ev. blomsterlådor och liknande ska hängas eller förankras på räckets insida, därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla/blåsa ned. Som bostadsrättshavare har ni ansvar för tillsyn och skötsel av balkong, terrass och uteplats. Med skötsel menas bl.a. rengöring samt att vintertid hålla ytan och fasaden fri från snö. I bostäder med terrass ska även bostadsrättshavaren se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Likaså är det varje bostadsrättshavares ansvar att se till att ev. brunnar rensas. Om vatten finns på balkong, terrass eller uteplats är det bostadsrättshavarens ansvar att stänga av vattenkranar vintertid så att dessa inte fryser och går sönder.

Grillning på balkong, terrass eller uteplats är tillåtet så länge det inte stör dina grannar, då endast med el- eller gasolgrill. Grillning med kol eller briketter är inte tillåtet då det bl.a. finns en ökad brandrisk. Om gasol förvaras i bostaden eller i anslutning till den finns särskilda regler som måste följas. Flaskornas storlek får vara max 5 liter och förvarade gasflaskor ska märkas ut med skylt. Brandförsvaren rekommenderar även att inneha en 6 kilos pulversläckare som klarar olika typer av bränder.

Ni som bor i en bostad med tillhörande uteplats ansvarar för att de privata tillhörigheterna placeras inom uteplatsens område. Tänk på era grannar – använd inte ytan som rengöringsplats för mattor, sängkläder och liknande. Att kasta fimpar eller annat skräp från balkonger eller terrasser är givetvis förbjudet. Vi ber er även att inte mata fåglar från balkong eller fönster.

Balkongskydd
Om du önskar sätta upp balkongskydd så är färgen som är vald för föreningen RAL7015 (mörkgrå) eller så nära den färgen som möjligt. Ett flertal medlemmar har använt sig av markis.nu här i Sundbyberg som utan kostnad kommer ut och mäter upp så att du får den storlek du önskar.

Hänsyn till grannar
Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. Lösspringande hund är inte tillåtet i föreningens fastighet, ej heller rastning av hund eller katt på föreningens innergård.

Visa extra hänsyn till dina grannar efter 22.00 och före 08.00.Tänk på att t.ex. höga volymer på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/ torktumlare/ diskmaskin/ borrmaskin och dylikt kan störa dina grannar. Undvik även att föra oljud på innergården.

Garantitid och felanmälan
Du som bostadsrättshavare ansvarar för att anmäla fel i din bostad till Aphos, som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra dessa och påtala fel i fastigheten till entreprenören.

Under kvartal 3 2021 gjordes en så kallad tvåårsbesiktning av en opartisk besiktningsman. Tvåårsbesiktningen gäller fel som har inträffat under garantitiden fram till denna tidpunkt och som entreprenören anses ansvarig för.

Att tänka på när man flyttar in i en nybyggd fastighet
Vid nyproduktion kan det uppkomma mindre sprickor i vägghörn, takvinklar och vid materialskarvar vilket är helt normalt. Det beror på att vi bygger med levande material och viss uttorkning pågår fortfarande samt att det kan uppkomma små rörelser i fastigheten. Alla ev. sprickskador rapporteras och åtgärdas vid garantibesiktningen som sker under kvartal 3 2021. Du behöver alltså inte felanmäla ev. sprickor som uppkommer innan tvåårsbesiktningen, utan om du vill kan du notera i en egen lista de skönhetsfel som uppkommer fram till besiktningen.

Vid tiden för kontroll/åtgärd av eventuella fel under garantitiden kommer du som bostadsrättsinnehavare behöva vara hemma och ta emot fastighetsförvaltaren och hantverkaren.

Felanmälan för vitvaror görs direkt till vitvaruleverantören
Här hittar du information om vart du ska vända dig för felanmälan av vitvaror.

Värme och ventilation
Fastigheten ansluts till fjärrvärme och uppvärmningen av samtliga bostäder sker med vattenburna radiatorer. Badrummen är utrustade med golvvärme för komfort. Ventilationssystemet är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.
Temperatur i lägenheten ska vara ca 21 grader. Värmen kan ställas ner med termostat på radiatorerna.

Brandvarnare

Det finns 2 olika brandvarnare i våra lägenheter:

 • Brandvarnare med radiolänk (varumräke Uniline, Artikelnummer E6301513). Pålitlig och driftsäker optisk brandvarnare. Uppgraderar själv sin känslighet mot brandrök kontinuerligt under hela livslängden (myndigheterna rekommenderar att brandvarnare byts efter max 10 år). Innehåller radiolänk som möjliggör att många brandvarnare kan kopplas samman trådlöst och sända fjärralarm till varandra. Inbyggt 10-årsgaranti utan miljöfarliga ämnen för både brandvarnare och radiolänk. Känner igen fukt- och dammpartiklar och meddelar om brandvarnaren behöver rengöras för att undvika falsklarm. Pausfunktion för att tillfälligt sänka känsligheten, t ex vid matlagning. Återgår automatiskt till normalläge efter 10 min. Varningssignal för svagt batteri. Läs mer här.
 • Brand- och gasvarnare, koloxiddetektor (varumärke Uniline, Artikelnummer E6300281). Optisk brandvarnare med 10-års litiumbatteri. Pausfunktion mot falsklarm. Tryck in testknappen några sekunder och brandvarnarens känslighet minskas under 10 min. Därefter återgår brandvarnaren till normalläget. Varningssignal vid låg batterispänning. Läs mer här.

Övrigt

 • Alla meddelanden från föreningen till medlemmarna sker via hemsidan eller e-post.
 • Fastigheten är ansluten till Telia för tv-, telefoni- och bredbandstjänster.
 • Trappstädning upphandlas och utförs av en extern städfirma. För att städning ska kunna ske måste ytorna hållas fria, det är därför inte tillåtet att lägga dörrmattor eller förvara skor och liknande utanför lägenhetsdörren.
 • Fönster bör tvättas minst två gånger per år inklusive bågar och karmar invändigt och utvändigt enligt skötselanvisningarna.
 • Vattenlåset bör rensas och rengöras regelbundet.
 • Det är förbjudet att rasta eller att låta hundar och katter springa lösa inom föreningens område.
 • Rökning är inte tillåtet i trapphus eller i övriga, allmänna utrymmen inom fastigheten.
 • Antenner, paraboler, markiser, inglasning av balkong får inte monteras på balkonger, terrasser/uteplatser eller utanför fönster utan styrelsens godkännande. På uteplats är det inte tillåtet att sätta upp fasta installationer som t.ex. staket och spaljéer utan godkännande från styrelsen.
 • Namnskyltar till ytterdörrar och postfack ordnas av Aphos till självkostnadspris för medlemmarna. Egengjorda namnskyltar får inte förekomma.
 • Balkongskydd: för ett enhetligt intryck används balkongskydd i kulör RAL7015 (mörkgrå)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.