Sök på sidan
Logga in
Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Styrelsens medlemmar


Thomas Karlsson - Ordförande

Sofia Eriksson - Kassör

Jonas Ringström - Ledamot

Melvin Mohklesi - Ledamot

Fredrik Onbiner - Ledamot

Camilla Moore - Ledamot

Marcus Lundgren - Ledamot

Petra Strömwall - Suppleant

Bengt Windelhed - Suppleant

Kontakt: info@fabriksparken1.se

Styrelsens målsättning


Styrelsen ska arbeta utifrån bostadsrättsföreningen och därmed medlemmarnas gemensamma intressen. Inom ramen för detta ska:

  • miljöaspekter och trivsel följas upp och utvecklas
  • fastighetens miljöcertifiering bibehållas genom ett säkerställande av verifiering (klart i oktober 2022)
  • föreningens ekonomi förvaltas och utvecklas för att på kort och lång sikt möjliggöra handlingsfrihet för löpande och planerade utgifter, inkluderande framtida underhåll
  • fastighetens och därmed medlemmarnas säkerhet tillgodoses
  • medlemmarna informeras, uppmuntras och stimuleras att begränsa eller minska driftkostnader
  • medlemmarna uppmuntras att vara delaktiga i bostadsrättsföreningens fortsatta utveckling genom engagemang, förslag på utvecklande åtgärder och motioner till föreningsstämmorna
  • styrelsearbetet vara transparent och medlemmarna ska informeras om pågående verksamhet och planerade åtgärder

Detta genererar ett tryggt, trivsamt, hållbart, ekonomiskt och säkert boende för medlemmarna och en populär fastighet och bostadsrättsförening i Sundbybergs kärna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.