Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och husunderhåll. Styrelsen är inte hyresvärd och du är ingen hyresgäst. Du har valt en boendeform som innebär mycket personligt ansvar.

Styrelsen kontaktar du främst gällande strategiska frågor.

E-post styrelsen: info@fabriksparken1.se (använd i första hand denna kanal när du vill komma i kontakt med styrelsen)

Telefon styrelsen: 076 - 767 52 62 (endast vid brådskande ärenden till styrelsen)

 • För teknisk förvaltning och felanmälningar, vänligen kontakta Aphos (se Kontaktinfo)
 • För hjälp med ekonomirelaterade frågor, väligen kontakta Simpleko (se Ekonomi)
 • För frågor kring garaget och parkeringsplatser vänder du dig alltid till Parkando (se Parkering & bilpool)

Styrelsens medlemmar


Thomas Karlsson

Donya Salem

Fredrik Onbiner

Camilla Moore

Petra Strömwall

Inga-Lill Kristiansson

Therese Drevesjö

Jenny Sommar

Kontakt: info@fabriksparken1.se

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma, senast i juni varje år. Kontakta styrelsen på info@fabriksparken1.se om ni har synpunkter eller förslag till förbättringar – ert engagemang uppskattas.

Styrelsens målsättning

Styrelsen ska arbeta utifrån bostadsrättsföreningen och därmed medlemmarnas gemensamma intressen. Inom ramen för detta ska:

 • miljöaspekter och trivsel följas upp och utvecklas
 • föreningens ekonomi förvaltas och utvecklas för att på kort och lång sikt möjliggöra handlingsfrihet för löpande och planerade utgifter, inkluderande framtida underhåll
 • fastighetens och därmed medlemmarnas säkerhet tillgodoses
 • medlemmarna informeras, uppmuntras och stimuleras att begränsa eller minska driftkostnader
 • medlemmarna uppmuntras att vara delaktiga i bostadsrättsföreningens fortsatta utveckling genom engagemang, förslag på utvecklande åtgärder och motioner till föreningsstämman
 • styrelsen arbeta aktivt för en trygg, kvalitativ och ekonomisk hållbar relation till föreningens stödjande leverantörer och förvaltare
 • styrelsen arbeta för att upprätthålla en kontinuerlig dialog och god relation med föreningens hyresgäster (tre näringsidkare), detta i syfte att stödja hyresgästernas bedrivande av lukrativ verksamhet och därmed föreningens hyresintäkter
 • styrelsearbetet vara transparent och medlemmarna ska informeras om pågående verksamhet och planerade åtgärder.

Detta genererar ett tryggt, trivsamt, hållbart, ekonomiskt och säkert boende för medlemmarna och en populär fastighet och bostadsrättsförening i Sundbybergs kärna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.