Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och husunderhåll. Styrelsen är inte hyresvärd och du är ingen hyresgäst. Du har valt en boendeform som innebär mycket personligt ansvar.

Styrelsen kontaktar du främst gällande strategiska frågor.

E-post styrelsen: info@fabriksparken1.se (använd i första hand denna kanal när du vill komma i kontakt med styrelsen)

Telefon styrelsen: 076 - 767 52 62 (endast vid brådskande ärenden till styrelsen)

  • För teknisk förvaltning och felanmälningar, vänligen kontakta istället Aphos (se Kontaktinfo)
  • För hjälp med ekonomirelaterade frågor, väligen kontakta istället Simpleko (se Ekonomi)
  • Frågor kring garaget och parkeringsplatser vänder du dig alltid till Parkando för (se Parkering & bilpool)

Styrelsens medlemmar


Thomas Karlsson

Jonas Ringström

Fredrik Onbiner

Camilla Moore

Petra Strömwall

Daniel Eriksson

Donya Salem

Bo Berggren

Kontakt: info@fabriksparken1.se

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma, senast i juni varje år. Kontakta styrelsen på info@fabriksparken1.se om ni har synpunkter eller förslag till förbättringar – ert engagemang uppskattas.

Styrelsens målsättning


Styrelsen ska arbeta utifrån bostadsrättsföreningen och därmed medlemmarnas gemensamma intressen. Inom ramen för detta ska:

  • miljöaspekter och trivsel följas upp och utvecklas
  • fastighetens miljöcertifiering bibehållas genom ett säkerställande av verifiering
  • föreningens ekonomi förvaltas och utvecklas för att på kort och lång sikt möjliggöra handlingsfrihet för löpande och planerade utgifter, inkluderande framtida underhåll
  • fastighetens och därmed medlemmarnas säkerhet tillgodoses
  • medlemmarna informeras, uppmuntras och stimuleras att begränsa eller minska driftkostnader
  • medlemmarna uppmuntras att vara delaktiga i bostadsrättsföreningens fortsatta utveckling genom engagemang, förslag på utvecklande åtgärder och motioner till föreningsstämmorna
  • styrelsearbetet vara transparent och medlemmarna ska informeras om pågående verksamhet och planerade åtgärder

Detta genererar ett tryggt, trivsamt, hållbart, ekonomiskt och säkert boende för medlemmarna och en populär fastighet och bostadsrättsförening i Sundbybergs kärna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.