Sök på sidan
Logga in
Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Tvåårsbesiktning

Nu är planeringen klar för hur tvåårsbesiktningen kommer genomföras. Nedan finner du vilken för- eller eftermiddag din lägenhet kommer besiktigas. Lägenhetsnumret som anges i tabellen nedan är de fyra första siffrorna som du ser på skylten ovanför din ytterdörr. Information kommer även anslås i hissarna.

En representant från styrelsen deltar under hela besiktningen. Närvaro i respektive lägenhet krävs från medlem eller ett ombud. Om du ine har möjlighet att själv ge tillträde eller medverka vid angiven tidpunkt, koordinera med en granne eller be en vän om hjälp.

Viktigt att tänka på innan besiktningen

 • inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade (vit lucka(or) i badrum) och tillgängliga
 • eventuell badkarsfront ska vara demonterad
 • fönster ska vara åtkomliga för öppning (med andra ord, fönsterbänkarna ska vara tömda och ev. möbler som står i vägen ska flyttas)

Besiktningsschema

Besiktning genomförs enligt nedan. OBS! Det går inte att byta tider

Måndag 13 september kl. 08.00-13.00

Måndag 13 september kl. 11.00-16.00

Lägenhetsnummer:

Lägenhetsnummer:

1171, 1172, 1173, 1161, 1162, 1163, 1151, 1152, 1153, 1141, 1142, 1143, 1131, 1132, 1133, 1271, 1272, 1273, 1261, 1262

1263, 1251, 1252, 1253, 1241, 1242, 1243, 1231, 1232, 1233, 1371, 1372, 1373, 1361, 1362, 1363, 1351, 1352, 1353, 1341

Tisdag 14 september kl. 08.00-13.00

Tisdag 14 september kl. 11.00-16.00

Lägenhetsnummer:

Lägenhetsnummer:

1342, 1343, 1331, 1332, 1333, 1491, 1481, 1482, 1483, 1484, 1471, 1472, 1473, 1474, 1461, 1462, 1463, 1464, 1451, 1452

1453, 1454, 1441, 1442, 1443, 1444, 1431, 1432, 1433, 1581, 1582, 1583, 1571, 1572, 1573, 1561, 1562, 1563, 1551, 1552

Onsdag 15 september kl. 08.00-13.00

Onsdag 15 september kl. 11.00-16.00

Lägenhetsnummer:

Lägenhetsnummer:

1553, 1541, 1542, 1543, 1531, 1532, 1533, 1691, 1692, 1681, 1682, 1683, 1684, 1671, 1672, 1673, 1674, 1661, 1662, 1663

1664, 1651, 1652, 1653, 1654, 1641, 1642, 1643, 1644, 1631, 1632, 1633, 1791, 1792, 1793, 1794, 1781, 1782, 1783, 1784

Fredag 17 september kl. 08.00-13.00

Fredag 17 september kl. 11.00-16.00

Lägenhetsnummer:

Lägenhetsnummer:

1771, 1772, 1773, 1774, 1761, 1762, 1763, 1764, 1751, 1752, 1753, 1754, 1741, 1742, 1743, 1744, 1731, 17121, 17122, 17123

17124, 17111, 17112, 17113, 17114, 17101, 17102, 17103, 17104, 1801, 1802, 1803, 1804

*

Vad är ett garantifel?

 • Ett garantifel är ett fel som har framträtt efter godkänd slutbesiktning.
 • Exempel på vanliga fel som uppstår är torksprickor i tak- och väggvinklar, listverk som har lossnat etc.
 • Repor och skavanker tas inte upp utan endast fel som framträtt i entreprenadutförandet.

*

Vad är de övergripande stegen vid en tvåårsbesiktning?

 1. Besiktningen börjar med ett uppstartsmöte mellan styrelsen/entreprenören och besiktningsmannen som berättar hur besiktningen går till.
 2. Besiktningsmannen kommer sedan enligt ett fastställt schema att utföra en okulär besiktning av huset, och avgör för varje lägenhet/utrymme/byggnadsdel om det framträtt fel som åligger entreprenörens garantiåtagande.
 3. När garantibesiktningen i sin helhet är avslutad hålls ett uppföljningsmöte med styrelsen och entreprenören där besiktningsmannen informerar om resultatet av utlåtandet.
 4. Entreprenören har sedan skyldighet och rättighet att avhjälpa de fel som noterats av besiktningsmannen.

*

Vad händer under själva besiktningen?

 • Kontraktsparterna, d v s Fabriksparken 1:s styrelse och entreprenören, har möjlighet att framföra synpunkter under besiktningen, men det är alltid besiktningsmannen som på ett opartiskt sätt avgör om det är ett fel inom garantiåtagandet.
 • Som ägare av lägenheten ger du tillträde till lägenheten och deltar i tvåårsbesiktningen. Du kan även ställa frågor och påvisa fel. Men det är styrelsen som är part gentemot besiktningsmannen och det är styrelsen som för talan för föreningen.
 • Besiktningsmannen noterar de garantifel som finns i ett utlåtande.
 • Fel som inte besiktningsmannen anser är ett fel, men som bostadsrättsföreningen ändå vill påtala och ha i utlåtandet, kommer noteras som ett A-fel.

*

Varför tvåårsbesiktning?

Garantitiden är 5 år och tvåårsbesiktningen är en form av statusbesiktning som genomförs för att få en bedömning av status på våra fastigheter. Inför utgången av de 5 åren som garantin gäller så kommer den slutliga garantibesiktningen genomföras (alltså hösten 2024).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.