Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Vår förening

Brf Fabriksparken 1 stadgar

Här kan du läsa och ladda ner Brf Fabriksparken 1:s stadgar.

Om föreningen

Brf Fabriksparken 1 innefattar byggnaderna på fastigheten Alpha 1 med adresserna Löfströms allé 2A-2E, Spinnerigatan 5-7, Vasagatan 15-15B och Tråddragargränd 6A-8B.

I fastigheten finns totalt 153 bostäder och tre lokaler som hyrs ut till näringsidkare. I byggnaden finns även gemensamhetsutrymmen såsom förråd, cykelförvaringsrum, miljörum, tvättstuga och gästlägenhet.

Gemensamt ägande

I en bostadrättsförening äger medlemmarna fastigheterna man bor i tillsammans med övriga bostadsrättsinnehavare. Samtliga kostnader, både regelbundna och sådanda som uppstår t ex i samband med felhantering av sopnedkast, delas upp mellan föreningens medlemmar och betalas via månadsavgiften som fastställs av föreningens styrelse. Enkel matematik säger att ju lägre kostnader föreningen har - desto lägre blir avgifterna! Hantera därför alla våra gemansamma ytor och utrustning aktsamt så minskar vi våra kostnader samtidigt som vi ökar trivseln.

Försäkringar

Du ansvarar själv för att skaffa en hemförsäkring. Den ska gälla även det som du förvarar i ditt förråd. Skada eller förlust hanterar du direkt med ditt försäkrningsbolag.

Föreningen är försäkrad hos Brandkontoret och har även tecknat en tilläggsförsäkring för lägenheterna, s.k. bostadsrättstillägg så medlemmar behöver inte teckna en egen Bostadrättsförsäkring. Vid eventuellt försäkringsärende till Brandkontoret från en enskild medlem så är det medlemmen själv som ansvarar för att hantera ärendet med Brandkontoret samt betala självrisken förknippat med ärendet. Detta gäller då det är en skada i lägenheten omfattande medlemmens skyldigheter i enlighet med stadgarna. Vid försäkringsärende, använd försäkringsnummer 111827*4.

Föreningen har skadedjursförsäkring. Om ni upptäcker skadedjur i er bostad eller i de gemensamma utrymmena, kontakta styrelsen. Ibland kan även angränsande bostäder behöva saneras.

Hänsyn till grannar - husdjur och störande ljud

Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Kräldjur är inte tillåtet. Lösspringande hund är inte tillåtet i föreningens fastighet, ej heller rastning av hund eller katt på föreningens innergård.

Visa extra hänsyn till dina grannar efter 22.00 och före 08.00.Tänk på att t.ex. höga volymer på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/ torktumlare/ diskmaskin/ borrmaskin och dylikt kan störa dina grannar. Undvik även att föra oljud på innergården.

Förvaring utanför lägenheten, i trapphus och utanför förråden

Av brandutrymningsskäl och för allas trevnad är det inte tillåtet att förvara något utanför lägenheten, i trapphus eller utanför förråden. Ev dörrmatta placeras innanför din dörr och ej i trapphuset. Utrymningsvägar ska alltid vara fria i enlighet med brandsäkerhetsreglerna.

Eventuella lösa föremål som påträffas i dessa utrymmen kan komma att bortforslas.

Miljöbyggnad

Här kan du läsa om vad det innebär att våra fastigheter är miljöbyggnader och vilka förmånder det ger dig som medlem.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.