Sök på sidan
Logga in
Formulär för kontakt med styrelsen

Balkonginglasning

NOTERA: Vi kommer löpande att hålla denna sida uppdaterad så att du vet var du alltid kan hitta den senaste informationen om vad som gäller kring balkonginglasningen.

Uppdatering 2023-11-20

Svar på frågor från medlemmar angående Boendeavtalet

Boendeavtalet är ett samarbetsavtal mellan medlem och förening som möjliggör en inglasning för enskilde medlemmen, vilken bär utgiften i enlighet med offerten. Avtalet har sin grund i föreningens stadgar, nämligen att det är styrelsen som godkänner att medlemmen får glasa in balkong/altan. Extra kostnader som nämns bl.a. i Paragraf 11 kan vara underhållskostnad, kostnad för eventuell besiktning eller skador på föreningens fasad eller liknande. Dessa extra kostnader är enskildes ansvar och skall inte drabba föreningen.

Brandväggskulör

Styrelsen har lyckats ändra kulör på den tilltänkta vita brandväggen, som är ett måste för balkonger där grannens finns närmare än 0,5 meter. Utan extra kostnad får vi den i silvermetallic Ral 9006, detta för att bättre smälta in i helheten.

I och med denna uppdatering har Styrelsen har valt att förlänga tiden för att returnera ett påskrivet Boendeavtal. Om ni ämnar gå vidare med att glasa in behöver ni skriva under båda exemplaren av Boendeavtalet och lägga dem i styrelsens postfack på Löfströms Allé 2A SENAST NU PÅ ONSDAG DEN 22 NOVEMBER.

Uppdatering 2023-11-02

Enligt beslut på föreningsstämma beslutades det med kvalificerad majoritet för att föreningen ska tillåta balkonginglasning. Styrelsen och Balkonginglasningsgruppen har därefter drivit frågan och beslutet föll i slutändan på att samarbeta med Lumon AB som leverantör.

Lumon AB har tillsammans med styrelsen nu fattat beslut kring hur vi går vidare med medlemmar som har en skiljevägg. Det råder brandväggskrav för balkonger/uteplatser som glasas in och har mindre än 0,5 meter till grannen.

För att underlätta för berörda medlemmar som är i behov av brandvägg har vi istället valt att direkt vid installation av en inglasning också installera en brandvägg och därmed ta bort skiljeväggen. Detta gäller även om endast en granne glasar in sin balkong/uteplats.

Brandväggskostnaden är under kampanjperioden inkluderad i offerten på samtliga balkongtyper som kräver installation av brandvägg.

Ni som vill glasa in och har en tvillingbalkong- eller uteplats med skiljevägg behöver i första hand föra en dialog med er granne för att säkerställa att de inte har något att invända. Om ni mot förmodan inte är överens tar ni kontakt med styrelsen (se nedan).

Till er som motsätter er inglasning av er grannes balkong
Grannar som är direkt berörda av inglasning, genom att ni delar balkongplatta/uteplats och har en skiljevägg emellan, kan motsätta sig sin grannens inglasningsplaner. Följande steg behöver då tas:

 1. Prata med er granne och försök komma överens om hur ni kan hantera frågan.
  *
 2. Om ni inte kommer överens, kontakta styrelsen för att boka ett möte där ställningstagande och argument presenteras. Detta måste ske senast den 17 november 2023.
  *
 3. Styrelsen i samråd med motsägande part kommer därefter att driva frågan vidare hos hyresnämnden.
  *

Om ingen motsätter sig någon annans inglasning senast 2023-11-17 gäller stämmobeslutet utan hyresnämndens godkännande.

På grund av denna sent utskickade information så förlängs sista beställningsdag av inglasning från det tidigare fastställda datumet 3 november till den 10 november.

Uppdatering 2023-10-11

Vi har nu fått en uppdaterad offert med vissa justeringar och mer detaljerad information om vilka balkonger som kan glasas in (se länk "Offert" längst ner på sidan). Observera att det fortfarande kan ha smugit sig in något fel, så för att försäkra dig om vad som gäller för just din balkong, prata med Lumon på plats när de är här den 17 oktober eller kontakta edward.v@lumon.com om du inte har möjlighet att vara med då.

Observera att det är TISDAGEN den 17 oktober, kl 16.30 som Lumon kommer hit och har visning. Det står fel på bilden nedan.

Ny information som inkommit sedan den förra uppdateringen:

 • I den gamla offerten som låg på hemsidan tidigare så var vissa balkonger felaktigt markerade som möjliga att inglasa. De ska nu ha rättats till. Den generella regeln som gäller är att det inte går att glasa in balkonger/uteplatser/terrasser som inte har någon betongplatta som tak ovanför sig.
 • Kommunen var från början tydliga med att de inte kommer att godkänna inglasningar på balkonger/terrasser/uteplatser som inte har någon betongplatta ovanför sig och därför skickade Lumon inte in någon bygglovsansökan för dessa. Styrelsen håller nu på att ta reda på motivet till varför det inte går och när det är utrett så återkommer vi med mer information.
 • Lumon har flaggat för att det kan bli en något framskjuten tidsplan - vi återkommer när vi får mer konkret information om det.

Sammanfattningsvis - följande undantag till inglasning är det som gäller:

 • De balkonger/terrasser som inte har någon betongplatta som tak ovanför sig
 • Innergårdens uteplaser (har man en balkong som täcker en del av sin uteplats går det tekniskt sätt att glasa in den delen av uteplatsen som är täckt av balkongen om man skulle vilja det).
 • De rundade balkongerna ut mot Vasagatan 15 (tekniskt inte möjligt).

**************************

2023-10-02

Nu har vi fått bygglovet på plats! Nedan tidsram är nu fastställd och processen kommer att vara följande:

 • v.42: Lumon kommer till oss med sin lastbil för att visa upp sin lösning och svara på frågor tisdagen den 17 oktober kl 16.30 och stannar 1-2 timmar. De kommer att stå uppställda på Spinnerigatan 7.

 • v.42-44: Nästa steg för dig som är intresserad av att glasa in din balkong är att boka en tid med Lumon för att mäta balkongen och välja vilka extra tillbehör du eventuellt vill ha (solgardiner, thermomatta osv.). Du kan boka en tid med Lumon direkt via mejl - edward.v@lumon.com - eller på visningen den 17 oktober. Sista datum för beställning är den 3 november.

  Observera att alla som har delade balkonger kommer att behöva skriva ett avtal med berörda grannar - detta kommer att hanteras av Lumon i samband med din beställning.

 • v.44-49: Tillverkning av inglasningarna

 • v.49-52: De första inglasningarna levereras och monteras

 • Kvartal 1 2024: Alla inglasningar är monterade.

Bra länkar:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.